وب سایت خبری روستای بیلندبرپایی ایستگاه صلواتی در کربلا و نجف توسط اهالی بیلند در ایام اربعین حسینی - وب سایت خبری روستای بیلند

برپایی ایستگاه صلواتی در کربلا و نجف توسط اهالی بیلند در ایام اربعین حسینی - وب سایت خبری روستای بیلند