همایش پیاده روی یادبود دکتر امرالله اکبری در بیلند برگزار شد - وب سایت خبری روستای بیلند