وب سایت خبری روستای بیلندطرح جمع آوری کمک های نقدی جهت خرید کیف، کفش، لوازم التحریر و ... دانش آموزان نیازمند بیلند - وب سایت خبری روستای بیلند

طرح جمع آوری کمک های نقدی جهت خرید کیف، کفش، لوازم التحریر و ... دانش آموزان نیازمند بیلند - وب سایت خبری روستای بیلند