اجرای ورزش باستانی توسط ورزشکاران زورخانه های گناباد در بیلند به مناسبت عید غدیر - وب سایت خبری روستای بیلند