آشنایی با طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی

مهر ۲۵, ۱۳۹۷ بدون نظر توسط

بروشور آشنایی با طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی در ادامه مطلب

آخرین اخبار ادامه مطلب

آمارگیری از ویژگیهای مسکن روستایی در بیلند آغاز شد

مهر ۲۵, ۱۳۹۷ بدون نظر توسط

چهارمین دوره ‘طرح آمارگیری از ویژگیهای مسکن روستایی’ که از ۲۱ مهر ماه به صورت رسمی آغاز شده بود امروز هم در بیلند شروع شد.

آخرین اخبار ادامه مطلب