باغ خواری؛ پرونده ای برای باغات روستای بیلند

فروردین ۰۶, ۱۳۹۷ بدون نظر توسط

تهاجم همه جانبه به منابع طبیعی و ارضی ملی از جعل سند تا تبانی و تملک به ناحق و همچنین تغییر کاربری حتی در ارتفاعات و کوهپایه ها همراه با واکنش های انفعالی، محیط زیست ایران را هدف قرار داده است. متاسفانه گرچه در سال ۱۳۷۴ “قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها” توسط […]

آخرین اخبار ادامه مطلب