آرشیو : مشاهیر و بزرگان

ملا عبدالصمد بیلندی:

ملا عبدالصمد بیلندی:

۰۴ مرداد ۱۳۹۴

ملا عبدالصمد بیلندی:    آخوندملا عبدالصمد از علمای معروف گناباد فرزند مرحوم حاج ملا صادق و از شاگردان مرحوم شیخ مرتضی انصاری بوده است. در ...

حاج شیخ محمد تقی نظام الدین مشهور به بهلول

حاج شیخ محمد تقی نظام الدین مشهور به بهلول

۰۴ مرداد ۱۳۹۴

حاج شیخ محمد تقی نظام الدین مشهور به بهلول حاج شیخ محمد تقی بهلول ثانی حافظ کل قرآن کریم مرغ  ملکوت  سحرها نخبمة   الاتقیاء   الورعین ...

حاج ملا شیخ ذبیح الله بیلندی

حاج ملا شیخ ذبیح الله بیلندی

۰۴ مرداد ۱۳۹۴

حاج ملا شیخ ذبیح الله بیلندی: یکی از علمای معروف قرن اخیر گناباد مرحوم حاج ملا شیخ ذبیح الله بود که در سال 1268 متولد ...

حاج شیخ نجم الدین بیلندی

حاج شیخ نجم الدین بیلندی

۰۴ مرداد ۱۳۹۴

حاج شیخ نجم الدین بیلندی: دیگر از فضلای مشهور قرن اخیر مرحوم حاج شیخ نجم الدین بیلندی است که از اطبای معروف گناباد و از ...

شیخ نظام الدین بیلندی

شیخ نظام الدین بیلندی

۰۴ مرداد ۱۳۹۴

شیخ نظام الدین بیلندی: یکی از دانشمندان اخیر گناباد مرحوم شیخ نظام الدین بود وی فرزند مرحوم ملا شیخ زین العابدین بوده که از اشخاص ...

شیخ محمد بیلندی

شیخ محمد بیلندی

۰۴ مرداد ۱۳۹۴

شیخ محمد بیلندی:    یکی از حکمای معروف گناباد در دوره معاصر مرحوم آقا شیخ محمد بیلندی فرزند شیخ زین العابدین بوده که از ابتدای ...

ملا عبد العلی بیلندی

ملا عبد العلی بیلندی

۰۴ مرداد ۱۳۹۴

ملا عبد العلی بیلندی یکی دیگر از ساکنین با فضل و دانشمند گناباد ملا عبدالعلی بیلندی بود. او شخصی دانشمند و تحصیل کرده و با ...

قالب وردپرس