دسته بندی مشاهیر و بزرگان

ملا عبدالصمد بیلندی:

مرداد ۰۴, ۱۳۹۴ بدون نظر توسط

ملا عبدالصمد بیلندی:    آخوندملا عبدالصمد از علمای معروف گناباد فرزند مرحوم حاج ملا صادق و از شاگردان مرحوم شیخ مرتضی انصاری بوده است. در فقه و اصول کامل و دارای زهد و تقوی و انصاف بوده و مردم نیز با ایشان وثوق کامل داشتند از علمای درجه اول گناباد محسوب می شد. وی در […]

مشاهیر و بزرگان ادامه مطلب

حاج شیخ محمد تقی نظام الدین مشهور به بهلول

مرداد ۰۴, ۱۳۹۴ بدون نظر توسط

حاج شیخ محمد تقی نظام الدین مشهور به بهلول حاج شیخ محمد تقی بهلول ثانی حافظ کل قرآن کریم مرغ  ملکوت  سحرها نخبمة   الاتقیاء   الورعین محیط  به  فقه   اهل  سنت خادم صادق  مخلوقات   خدا اعجوبه ای در کوهنوردی و شنا مجتهد و  مسلط   به ادبیات  عرب الگوی صفا، صمیمیت،صبر،استقامت  سابقه تدریس در دانشگاه الازهز مصر […]

مشاهیر و بزرگان ادامه مطلب

حاج ملا شیخ ذبیح الله بیلندی

مرداد ۰۴, ۱۳۹۴ بدون نظر توسط

حاج ملا شیخ ذبیح الله بیلندی: یکی از علمای معروف قرن اخیر گناباد مرحوم حاج ملا شیخ ذبیح الله بود که در سال ۱۲۶۸ متولد شد و از سال ۱۲۸۳ مشغول به تحصیل علوم دینی گردیده و پس از تکمیل تحصیلات دینی در سال ۱۳۰۴ با دختر عموی خود ازدواج و در بیلند وطن خود […]

مشاهیر و بزرگان ادامه مطلب

حاج شیخ نجم الدین بیلندی

مرداد ۰۴, ۱۳۹۴ بدون نظر

حاج شیخ نجم الدین بیلندی: دیگر از فضلای مشهور قرن اخیر مرحوم حاج شیخ نجم الدین بیلندی است که از اطبای معروف گناباد و از وعاظ مشهور زمان خود در آنجا بوده است. طبیب حاذقی بوده و معالجات بسیار سودمند و موثّری می نموده است که هم اکنون نزد معمرین گناباد مشهور می باشد. بیانات […]

ادامه مطلب

شیخ نظام الدین بیلندی

مرداد ۰۴, ۱۳۹۴ بدون نظر

شیخ نظام الدین بیلندی: یکی از دانشمندان اخیر گناباد مرحوم شیخ نظام الدین بود وی فرزند مرحوم ملا شیخ زین العابدین بوده که از اشخاص بسیار دانشمند و در فقه حکمت تبحّر کاملی داشته و در زهد و تقوی و ورع نیز به مقام ارجمندی رسیده بود. ابتدا برای تحصیل فقه و اصول به مشهد […]

ادامه مطلب

شیخ محمد بیلندی

مرداد ۰۴, ۱۳۹۴ بدون نظر

شیخ محمد بیلندی:    یکی از حکمای معروف گناباد در دوره معاصر مرحوم آقا شیخ محمد بیلندی فرزند شیخ زین العابدین بوده که از ابتدای جوانی برای تحصیل علوم عقلی و نقلی به مشهد مشرف شد و از آنجا به اصفهان رفته و از محضر اساتید معروف آنجا از قبیل آخوند ملا محمد کاشانی و […]

ادامه مطلب

ملا عبد العلی بیلندی

مرداد ۰۴, ۱۳۹۴ بدون نظر

ملا عبد العلی بیلندی یکی دیگر از ساکنین با فضل و دانشمند گناباد ملا عبدالعلی بیلندی بود. او شخصی دانشمند و تحصیل کرده و با اطلاع بود ،مدتها به تحصیل علوم دینیه اشتغال و به مقامات علمی نائل گردید. مرحوم آقا شیخ اسدالله ایزدگشب در کتاب بدایع آثار خود از خودش نقل کند که روزی […]

ادامه مطلب