دسته بندی دی, ۱۳۹۶

کتابخانه مرکز ثقل فرهنگی روستای بیلند شده است

دی ۲۱, ۱۳۹۶ بدون نظر توسط

مسئول کتابخانه عمومی ملامحمد جعفر طبیب بیلندی گناباد:کتابخانه مرکز ثقل فرهنگی روستای بیلند شده است. مسئول کتابخانه عمومی ملا محمد جعفر طبیب بیلندی با اشاره به انتخاب کتابخانه به عنوان یکی از کتابخانه های برتر در حوزه برگزاری نشستهای کتاب خوان گفت: کتابخانه با برگزاری برنامه های فرهنگی مانند نشست کتاب خوان به یک مرکز […]

آخرین اخبار ادامه مطلب