گزارش تصویری حضور پرشور و حماسی مردم بیلند در انتخابات-بخش دوم - وب سایت خبری روستای بیلند