گزارش تصویری حضور پرشور و حماسی مردم بیلند در انتخابات-بخش اول - وب سایت خبری روستای بیلند