گزارش برگزاری مراسم باشکوه نمازعیدفطر در بیلند(باشگاه خبرنگاران) - وب سایت خبری روستای بیلند