دسته : آخرین اخبار,فیلم,ویدئوتاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۶
گزارش برگزاری مراسم باشکوه نمازعیدفطر در بیلند(باشگاه خبرنگاران)

برگزاری باشکوه نماز عیدفطر در بیلند به صورت منسجم
حسین توکلی (باشگاه خبرنگاران)