کلنگ زنی مجتمع آب رسانی بیلند، مخزن ۵۰۰ متر مکعبی - وب سایت خبری روستای بیلند