پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت حضور گسترده و حماسی مردم در انتخابات - وب سایت خبری روستای بیلند