وب سایت خبری روستای بیلندنماز عید فطر در بیلند به امامت حجت الاسلام اسلامی برگزار شد - وب سایت خبری روستای بیلند

نماز عید فطر در بیلند به امامت حجت الاسلام اسلامی برگزار شد - وب سایت خبری روستای بیلند