دسته : مشاهیر و بزرگانتاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۰۴

ملا عبدالصمد بیلندی:

   آخوندملا عبدالصمد از علمای معروف گناباد فرزند مرحوم حاج ملا صادق و از شاگردان مرحوم شیخ مرتضی انصاری بوده است. در فقه و اصول کامل و دارای زهد و تقوی و انصاف بوده و مردم نیز با ایشان وثوق کامل داشتند از علمای درجه اول گناباد محسوب می شد. وی در پانزدهم شعبان یکهزار و سیصد و بیست و هفت قمری وفات یافت چند. چند فرزند از ایشان باقی ماند که معروفتر و دانشمند تر از همه شیخ ضیاءالدین بود که ایشان نیز تحصیلاتی نمود و از فضلای گناباد محسوب می شد رفتارش با همه کس خوب بود و مورد توجه و علاقه مردم بیلند بود. دکتر باستانی پاریزی در کتابش به این عالم گنابادی اشاره می کند.