دسته : آخرین اخبارتاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۱۳
معرفی پایگاه بسیج فاطمیه بیلند به عنوان یکی از پایگاه های نمونه گناباد

پایگاه بسیج فاطمیه بیلند در زمینه حلقه های صالحین به عنوان یکی از پایگاه های نمونه بسیج گناباد در جشنواره مالک اشتر معرفی گردید.

این موفقیت که نشان دهنده  تلاش و فعالیت خواهران بسیجی بیلند در زمینه های فرهنگی می باشد را خدمت بسیجیان این پایگاه تبریک عرض می نماییم.