کشاورزی در بیلند

کشاورزی در بیلند

   روستای بیلند با داشتن دو قنات ،چندین چاه نیمه عمیق و چند چاه عمیق و چند کلاته دارای کشاورزی نسبتاً قابل توجهی می باشد. محصولات عمده کشاورزی منطقه شامل گندم-جو-زعفران-پنبه-یونجه و ارزن می باشد و محصولات باغی منطقه شامل انگور – انار- زردآلو می باشد البته مسئله مهمی که وجود داشته و باعث کاهش بهره وری آب و زمین میشود خرده مالکی است بطوریکه اکثر کشاورزان دارای قطعات زمینی بین ۰۵/۰ تا ۰۲/۰ هکتار بوده و حل این مشکلات نیز امکان ندارد زیرا تعداد مالکین خرده مالک بسیار زیاد بوده و ثانیاً به علت نزدیکی روستا به شهر همین قطعات کوچک از ارزش بالایی برخوردار است . روستای بیلند دارای دو قنات به شرح زیر می باشد:

۱-قنات بیلند:

آبدهی قنات حدود ۴۰ لیتر در ثانیه و مدار گردش آب آن ۱۴ روز است واحد سنجش تملک آبی فنجان بوده و هر فنجان معادل ۵/۸ دقیقه است.

۲-قنات معروف به کاریز قوژد:

این قنات در تملک دو روستای بیلند و باغ آسیا بوده و در جریان سیل سال۶۷ بکلی مسدود شده و بعداً نیز به مقدار کمی بازگشایی شد بطور کلی میزان آبدهی آن از ۳۰ لیتر در ثانیه به ۱۵ لیتر در ثانیه رسید و قنات مذکور درجریان سیل ۵ اردیبهشت ۷۴ مجدداً مسدود گردیده که الآن تا حدودی بازگشایی گردیده است.

لازم به ذکر است که تعدادی از کشاورزان بیلند از قنات دیزق که بین روستاهای قنبرآباد –باغ آسیا- بیلند- و قوژد مشترک است مالکیت دارند و کشاورزی می کنند.

چاه های نیمه عمیق در اطراف روستا پراکنده بوده که مشخصات و میزان آبدهی برخی آنها بقرار زیر است:

۱-چاه طحان:میزان آبدهی آن ۱۰ لیتر در ثانیه

۲-چاه در قال عظیم:۱۵ لیتر در ثانیه

۳-چاه ارجمنی:۱۰ لیتر در ثانیه

۴-چاه حوض بیضاءالدین: ۱۰ لیتر در ثانیه

۵-چاه ملکی:۱۵ لیتر در ثانیه

۶-چاه فتاح:۱۵ لیتر در ثانیه

۷-چاه مرادی:۲/۰ لیتر در ثانیه

۸-چاه مودب:۲/۰ لیتر در ثانیه

۹-چاه نجمی:۱۰ لیتر در ثانیه

۱۰-چاه ابراهیمی:۱۰ لیتر در ثانیه

و …

علاوه براین چاهها تعدادی کلاته و واحدهای کوچک که دارای قناتهای سطحی و کم آب هستند نیز وجود دارد که مشهورترین آنها عبارتند از:

کلاته مسگرای بیلند:میزان آبدهی ۱۰ لیتر در ثانیه،کلاته کلوخ:۱ لیتر در ثانیه،کلاته ملاعباس:۱۰ لیتر در ثانیه، کلاته چهارصد:۱۰ لیتر در ثانیه،کلاته اتابک:۴ لیتر در ثانیه،کلاته رضاداوری:۴ لیتر در ثانیه،کاته روحانی:۲ لیتر در ثانیه،کلاته غفاری(کلاغ کوه):۱ لیتر در ثانیه، کلاته مهدی آباد۲ لیتر در ثانیه،کلاته حسین زاده۳ لیتر در ثانیه و …