مراسم شب چله بیلند با عنوان شو چراغون-گزارش تصویری ۲ - وب سایت خبری روستای بیلند