دسته : آخرین اخبارتاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۵
مراسم تعزیه خوانی روستای بیلند برگزار شد + تصاویر

همزمان با ۱۶ محرم الحرام، مراسم تعزیه خوانی روستای بیلند شهرستان گناباد برگزار شد.

 مراسم تعزیه خوانی روستای بیلند شهرستان گناباد در اولین جمعه پس از روز عاشورا و با حضور پر شور مردم از اقصی نقاط شهرستان گناباد برگزار شد.

طی دو سال گذشته، گروه تعزیه خوانی روستای بیلند ضمن استفاده از نیروهای جوان و خلاق در تعزیه و استفاده از جلوه های صوتی و بصری در به حداقل رساندن تحریفات واقعه عاشورا که در مراسمات تعزیه خوانی وجود دارد، تلاش و کوشش نموده اند.

لازم به ذکر است امسال بیش از ۱۰ هزار نفر به صورت متداوم و مقطعی به تماشای این مراسم تعزیه خوانی آمده بودند.

هادی پوررضا

مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-1 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-2 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-3 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-4 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-5 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-6 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-7 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-8 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-9 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-10 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-11-(1) مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-11 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-12 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-13 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-14 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-15 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-16 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-17 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-19 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-20 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-21 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-22 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-23 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-24 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-25 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-26 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-27 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-28 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-29 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-30 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-31 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-32 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-33 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-34 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-35 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-36 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-37 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-38 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-39 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-40 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-41 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-42 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-43 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-44 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-45 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-46 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-47 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-48 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-49 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-50 مراسم-تعزیه-خوانی-روستای-بیلند-51