دسته : آخرین اخبارتاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۴
قطع باقی مانده درختان کوچه باغ و درددل یکی از اهالی

در ادامه طرح تعریض خیابان بهشت یا همان کوچه باغ که البته حالا نه کوچه ای از آن مانده و نه باغی , عزیزان شورا و دهیاری باقی مانده درختان را نیز قطع کردند . در همین زمینه یکی از همشهریان گرامی در این باره متنی از روی درد دل نوشته که در پایان آمده است.

اما موضوع قطع درختان بر می گردد به یک سال پیش که شورا و دهیاری برای تعریض این خیابان اقدام به قطع تعدادی از درختان چند صد ساله این خیابان نمود که با واکنش برخی از اهالی روبرو شد چنانکه شرح ماجرا و تصاویری از این اقدام را خود اهالی برای ما ارسال کردند و ما اقدام به انتشار این خبر کردیم. پس از آن این خبر در هفته نامه نامه گناباد نیز به چاپ رسید. اما شورای بیلند با ارسال جوابیه به هفته نامه نامه گناباد بدون هیچ جواب قانع کننده و یا حداقل استناد به نظر یک کارشناس مرتبط با این موارد تنها به این موضوع که مطرح کردن این موارد باعث تشویش اذهان عمومی است بسنده کرد.

اینبار نیز به نظر می رسد شورای محترم بدون یاری گرفتن از نظر کارشناسان امر, آن هم در دوره ای که در شهرهایی همچون تهران افراد حتی اجازه قطع درختی در ملک خود را هم ندارند , از جوابگویی فرار می کند و کمر درختان را می شکند تا شاید در آینده یا نامی از کوچه باغ نماند و یا اگر بماند فرزندان ما چرایی این نام را ندانند.

kooche-bagh

درد دل یکی از اهالی در خصوص قطع درختان کوچه باغ:

مرگ هر شاخه سبز مرگ ما انسانهاست
صدای منحوس اره های قاتل گوشم را آزار میداد گوشهایم را گرفتم
چشمهایم طاقت دیدن سقوط درختهای چند صد ساله را نداشت آنها رابستم
ولی افکارم را ولی خاطره هایم را …..
چگونه می شد دست وپای افکار وخاطرات خود را بست. من که نمی توانم
شاخ وبرگ این درختان همیشه مایه شور ونشاط بچه هایی بود که مسیر مدرسه را در سایه آنها طی میکردند.
سایه سار این درختان مامن و آسایشگاه چهره های تفتیده ای بودکه از آنجا می گذشتند
چند قدم آن طرف تر(قبرستان)واقفین این درختها به نظاره نشسته اند در هم شکست وافتادن درختهایی که صدها سال پیش کاشته اند تا رهگذران از نعمت سایه و میوه آنها متنعم شوند
به گمانم با خاطری افسرده و ناراحت به آرامگاهشان بازگشتند چون عده ای صدقه جاریه آنها را قطع کردند
نمی دانم چرا بعضی ها فکر میکنند راحت ترین راه حل بهترین راه حل است.
آیا واقعا به هیچ طریقی نمی شد در کنار احداث راه که کار بسیار پسندیده ای است موجبات حفظ این درختان را فراهم آورد.