شیوه نامه اطلاع رسانی عمومی مدیریت روستا 

آذر ۲۷, ۱۳۹۷ بدون نظر توسط

.

.

.

.

.

 

شیوه نامه اطلاع رسانی عمومی مدیریت روستا  موضوع ماده ۳۹ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار

با عنايت به نقش مردم به عنوان صاحبان اصلي و مهمترين پشتوانه كشور، ارائه گزارشهاي ادواري از اقدامات و وضعيت دستگاهها، خصوصاً دستگاههاي مردم نهاد و محلي با هدف اطلآع رساني و شفاف سازي فعاليتها ضروري مي نمايد. در همين راستا و به موجب ماده ۹۳ آيين‌نامه اجرايي تشكیلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا و نحوه انتخاب دهيار و به‌منظور ايجاد حس اعتماد و رضايت اجتماعي روستائيان و در نهايت ارتقاء سرمايه‌هاي اجتماعي روستا، دهياري موظف است نسبت به انتشار گزارش عملكرد خود به شرح زير اقدام نمايد:

ماده ۱ :اقلام اطلاعاتي

دهياري موظف است گزارشهاي زير را از عملكرد خود تهيه و آماده نمايد:

۱-گزارش عملكرد مالي دهياري مطابق ترازنامه مصوب و مورد تأييد شوراي اسالمي روستا، در قالب فرم “الف” پيوست اين آيين‌نامه مبتني بر :

الف- شرح و ميزان رديف‌هاي درآمدي

ب- شرح و ميزان رديف‌هاي هزينهاي

ج- موجودي دهياري

 

۲-گزارش عملكرد عمراني، خدماتي و فرهنگي – اجتماعي دهياري در قالب فرم “ب” پيوست اين آيين‌نامه مبتني بر :

الف- شرح و معرفي پروژهها

ب- نتايج حاصله

ج- درصد پيشرفت پروژه

ج- اعتبار پروژه (تصويبي و تخصيصي)

د- زمانبندي پروژه (شروع و اختتام)

 

ماده ۲ :چگونگي تهيه گزارش

دهياري موظف است در پايان هر سال مالي، گزارش مورد نظر را در قالب جداول پيوست، تهيه و به استناد ماده ۳۹ آئين‌نامه اجرائي تشكيالت، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسالمي روستا و نحوه انتخاب دهيار )مصوبه شماره ۵۲۹۴۷/ت ۲۱۹۵۸ ه مورخ ۲۴/۱/۷۸ در اختيار شوراي اسلامي روستا قرار دهد تا در صورت تأييد براي اطلاع رساني به عموم اهالي منتشر شود.

 

ماده ۳ :چگونگي انتشار گزارش

گزارشهاي مورد نظر، پس از تهيه و تأييد، ممهور به مهر دهياري و شوراي اسلامي روستا، حداقل براي مدت يك ماه در اماكن عمومي روستا (حداقل سه مكان) از قبيل:

۱-ساختمان دهياري

۲-تابلو اعلانات مسجد روستا

۳-تابلو اطلاع رساني مركز روستا

۴-ساير

 

نصب و به طريق مقتضي (نظير ارائه گزارش عمومي، سخنراني در مسجد، اطلاع به نخبگان و …) به رؤيت و اطلاع ساكنين خواهد رسيد. همچنين ضروري است نسخه اي از گزارش تهيه شده براي بخشداري و شوراي اسلامي بخش ارسال شود.

 

ماده ۴ :محدوده اجرا

اين دستورالعمل در كليه روستاهاي داراي دهياري، اعم از پاره وقت و تمام وقت، لازم الاجرا ست.

 

دسته بندی : آخرین اخبار
برچسب ها :

درباره نویسنده

نویسنده هنوز هیچ اطلاعاتی به پروفایلش اضافه نکرده است.
بدون پاسخ به “شیوه نامه اطلاع رسانی عمومی مدیریت روستا ”

پاسخ دهید