شیخ محمد بیلندی

مرداد ۰۴, ۱۳۹۴ بدون نظر توسط

شیخ محمد بیلندی:

   یکی از حکمای معروف گناباد در دوره معاصر مرحوم آقا شیخ محمد بیلندی فرزند شیخ زین العابدین بوده که از ابتدای جوانی برای تحصیل علوم عقلی و نقلی به مشهد مشرف شد و از آنجا به اصفهان رفته و از محضر اساتید معروف آنجا از قبیل آخوند ملا محمد کاشانی و جهانگیر قشقایی استفاده نموده و سپس در همانجا سکونت گزید و تا اخر عمر در مدرسه صدر اصفهان زندگی نموده و با حال تجرد گذرانید و متأهل نگردید.

   مرحوم شیخ محمد از زهد و تقوی و منازعت و عفت کامل  برخوردار  بود و در علوم معقول و منقول استاد بود ولی به علوم حکمت و معقول بیشتر علاقه داشت. حوزه درس او مرکز و مجمع فضلا و دانشمندان عصر بود و غالب شاگردان ایشان بعداً از اساتید و فضلاء بزرگ و معروف شدند و مانند واعظ معروف و حکیم شهید حاج میرزا آقا شیرازی و مرحوم حاج آقا حسینی شهشهانی و آقا جلال همائی استاد دانشگاه و غیر آنها بلکه حاضرین حوزه درس ایشان در همان موقع نیز از فضلای طلاب محسوب می شدند.

   در ذی الحجه سال ۱۳۵۵ مطابق بیست و چهار بهمن ۱۳۱۵ بدرود زندگانی نمود و جنازه ایشان با تجلیل کامل و تشییع مفصل حرکت داده و در تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شد . ماده تاریخ فوت ایشان این است:

با سرش آمد طبیب و گفت بتاریخ                     شد بحقیقت روانه جان محمد

دسته بندی : مشاهیر و بزرگان
برچسب ها :

درباره نویسنده

نویسنده هنوز هیچ اطلاعاتی به پروفایلش اضافه نکرده است.
بدون پاسخ به “شیخ محمد بیلندی”

پاسخ دهید