شرح عملکرد موسسه خیریه امام علی(ع) بیلند در ماه مبارک رمضان ۹۸ - وب سایت خبری روستای بیلند