رودخانه ای از زباله و نخاله های ساختمانی عامل به خطر افتادن محیط زیست در بیلند - وب سایت خبری روستای بیلند