درباره ما

به نام خدا
اين سايت توسط جمعي از جوانان روستاي بيلند
و با همكاري كانون فرهنگي هنري علامه بهلول
راه اندازي شده و هدف آن معرفي اين روستاي مي باشد.
اميدواريم با بيان مشكلات اين روستاي نمونه سراسر پر از مشكل كمي به آبادي آن كمك كنيم
در اين راستا از تمامي كساني كه تمايل به شركت در اين امر خير را دارند تقاضاي همكاري مي نماييم.
منتظر شما هستيم
مدير سايت: مرتضي سبك رو sabokro_ce@yahoo.com
شماره تلفن: ۰۹۳۷۲۷۵۷۳۶۷
شماره تلفن کانون: ۰۵۳۳۷۲۸۷۹۳۰

پيام كوتاه: ۳۰۰۰۵۲۴۰۰۰۷۹۳۰

همچنین شما می توانید جهت ملاقات حضوری هر شب به کانون فرنگی هنری علامه بهلول مراجعه نمایید.