تقدیم لایحه معافیت دهیاری‏ ها از قانون مالیات های مستقیم به مجلس شورای اسلامی - وب سایت خبری روستای بیلند