تقدیم لایحه معافیت دهیاری‏ ها از قانون مالیات های مستقیم به مجلس شورای اسلامی

تقدیم لایحه معافیت دهیاری‏ ها از قانون مالیات های مستقیم به مجلس شورای اسلامی

رئیس جمهوری لایحه “اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ – با اصلاحات بعدی آن” پس از تصویب در هیئت وزیران جهت مراحل تقنینی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

در لایحه ارسالی رئیس جمهوری به رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است :لایحه “اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ – با اصلاحات بعدی آن” که به پیشنهاد وزارت کشور درجلسه ۱۸ /۱۲ /۱۳۹۵ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.

بر اساس ماده واحده این لایحه در بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ – با اصلاحات بعدی آن” بعد از عبارت “شهرداریها” عبارت “و دهیاریها ” اضافه می شود

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است :این لایحه با عنایت به اینکه دهیاری‏ ها به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل شده ‏اند و عموماً براساس کمک ‏های دولت و درآمدهای محدود محلی اداره شده و کلیه عوارض و درآمدهای دهیاری براساس ماده ۱۴ اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری‏ ها، منحصراً به مصرف همان روستا می ‏رسدو با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۰ اساسنامه یاد شده وظایف دهیاری‏ ها غالبا مشابه وظایف شهرداری است ولی در قانون مالیاتهای مستقیم فقط شهردایها از پرداخت مالیات های موضوع قانون مذکور معاف هستند ، لذا لایحه معافیت دهیاری ها از قانون مالیات های مستقیم را با هدف حمایت از دهیاری ها به تصویب رسیده است و برای طی مراحل قانونی تقدیم می شود ..

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

نظر دهید !!!

نظر شما برای “تقدیم لایحه معافیت دهیاری‏ ها از قانون مالیات های مستقیم به مجلس شورای اسلامی”

قالب وردپرس