تحلیلی بر انتخابات بیلند-۱

تحلیلی بر انتخابات بیلند-۱

انتخابات نمونه آشکار دموکراسی و آزادی در ایران است انتخابات این دوره از شوراهای اسلامی بیلند متفاوت تر از ادوار گذشته برگزار شد و آنچه که بسیار ارزشمند بود تشکیل ستاد و برگزاری جلسات سخنرانی و نصب بنر و امثال آن بود که جایگاه بیلند را از یک روستا به هم ترازی با شهر گناباد ارتقا داد. نکته دیگری که این انتخابات را برجسته تر کرد انسجام در جهت تغییر شرایط موجود بود. این بار مردم فارغ از تعصبات منطقه ای، رایی معتدل تر را به صندوقها ریختند وآنچه که پیش بینی ها می گفت از صندوق ها خارج شد. در این میان از تک رای ها هم نباید فراموش کرد همان بلایی که در دور گذشته انتخابات بیلند را تحت تاثیر قرار داد و این بار هم جلوه گری داشت ولی تعدد کاندیداها قدرت آن را گرفت. وجود تعدد کاندیدا ها هر چند برخی از آنها وابستگی به جریان خاصی را یدک میکشید ولی جای تقدیر دارد آنچه که مهم است این است که بعد از چهار سال ودر میانه سالهای آتی آنچه که مردم از این منتخبین مطالبه خواهند کرد شعارها و برنامه های آنها خواهد بود. امروزه اگر چه انتقادات بی شماری بر اعضای شورای دوره چهارم مطرح است ولی نباید بر این عزیزان خرده گرفت چرا که دوره قبل برنامه ای از سوی منتخبین ارائه نشده بود و انتقاد به افرادی که برنامه ای در این راستا نداشته اند بی انصافی خواهد بود.
در پایان نباید مشکلات موجود را به گردن شورای گذشته انداخت این عزیران بدون هیچ چشم داشتی آنچه که در توان داشته اند انجام داده و باید قدر دانست در اینجا  جا دارد از برادر عزیز آقای اکرامی که بدون هیچ گونه چشم داشتی که خود از نزدیک در دوره سوم و چهارم شاهد آن بوده ام بی تکلف از لحاظ مالی همه جا پشتیبان شورا بوده اند تقدیر وتشکر ویژه نمایم و از اعضای جدید شورا نیز درخواست دارم نسبت به برگزاری جلسه تودیع و معارفه به صورت عمومی از خادمین گذشته شورا راه را برای تعالی و همفکری بیشتر و مساعدت اهالی فراهم نمایند.
با تشکر مهدی پارسا

نظر دهید !!!

نظر شما برای “تحلیلی بر انتخابات بیلند-۱”

قالب وردپرس