اجرای ورزش باستانی به مناسبت عید غدیر در بیلند - وب سایت خبری روستای بیلند