بنایی:نبود طرح توجیهی برای اشتغال مشکل روستاها است - وب سایت خبری روستای بیلند