برگزاری پنجمین جلسه هماهنگی نوروزگاه ۹۸ با حضور مسئولان محلی