برگزاری مراسم سوگواری و عزاداری عاشورای حسینی ۹۴ به روایت تصویر در بیلند - وب سایت خبری روستای بیلند