وب سایت خبری روستای بیلندبرگزاری مراسم جشن عید غدیر در محل مجتمع حسینیه و مهدیه بیلند - وب سایت خبری روستای بیلند

برگزاری مراسم جشن عید غدیر در محل مجتمع حسینیه و مهدیه بیلند - وب سایت خبری روستای بیلند