برگزاری جلسه هیأت امنای موسسه خیریه امام علی(ع) بیلند با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گناباد - وب سایت خبری روستای بیلند