برگزاری جشن نیمه شعبان در مجتمع حسینیه و مهدیه بیلند - وب سایت خبری روستای بیلند