برگزاری جشن انقلاب در حسینیه گلمکان - وب سایت خبری روستای بیلند