دسته : آخرین اخبارتاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
برنامه مراسم احیا و عزاداری شب های قدر مساجد بیلند

برنامه مراسم احیا و عزاداری شب های قدر مساجد بیلند

ضمن تشکر از هیات امنای مساجد میرزا عرب ، علیا و امام رضا(ع)  به خاطر انتشار این برنامه آمادگی داریم برنامه سایر مساجد برای این شب ها را هم منتشر کنیم.