افتتاح کانون محله‌ای خادمیاری آستان قدس رضوی در بیلند - وب سایت خبری روستای بیلند