افتتاح مدرسه امام صادق شهرک علامه بهلول بیلند با حضور خیرین و مسئولین محترم - وب سایت خبری روستای بیلند