افتتاح مدرسه امام صادق(ع) ۲ بیلند با حضور خیرین و مسئولین - وب سایت خبری روستای بیلند