اطلاعیه موسسه خیریه امام علی(ع) درباره جمع آوری زکات فطریه و کفاره روزه - وب سایت خبری روستای بیلند