اطلاعیه موسسه خیریه امام علی(ع) بیلند، جمع آوری زکات فطریه - وب سایت خبری روستای بیلند