اطلاعیه جلسه عمومی شورای اسلامی بیلند - وب سایت خبری روستای بیلند