اطلاعیه اجتماع بزرگ مردم بیلند و برگزاری نماز عید فطر - وب سایت خبری روستای بیلند