آیا قهرمان جام رمضان ۹۴ گناباد امسال در مسابقات شرکت نخواهد کرد؟؟!! - وب سایت خبری روستای بیلند